അത്തപ്പൂവേ ചിത്തിരപ്പൂവേ [F]
ആവണിപ്പൂച്ചെണ്ട്
Athapoove Chithira Poove [F] (Aavani Poochendu)
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1989
സംഗീതംരവീന്ദ്ര ജെയിന്‍
ഗാനരചനപി ഭാസ്കരന്‍
ഗായകര്‍കെ എസ് ചിത്ര
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:27:13.
അത്തപ്പൂവേ ചിത്തിരപ്പൂവേ ഇത്ര നാള്‍ ഇത്ര നാള്‍ എങ്ങു പോയി ...ഓ...
അത്തപ്പൂവേ ചിത്തിരപ്പൂവേ ഇത്ര നാള്‍ ഇത്ര നാള്‍ എങ്ങു പോയി
പുരളിമലക്കോവിലില്‍ പൂജ ചെയ്യാന്‍ പോയോ
വയനാടന്‍ കാവുകളില്‍ കളമെഴുതാന്‍ പോയോ അത്തപ്പൂവേ ..
(അത്തപ്പൂവേ)

ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരെ ചിറ്റുമലയുടെ ചാരെ
ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരെ ചിറ്റുമലയുടെ ചാരെ
കൊയ്ത്തും മെതിയും നടക്കുന്ന കാലത്ത് പുത്തരിയുണ്ണാന്‍ പോയി
കൊയ്ത്തും മെതിയും നടക്കുന്ന കാലത്ത് പുത്തരിയുണ്ണാന്‍ പോയി
തെന്മല തന്‍ മേലെ തേന്‍ കുടിക്കാന്‍ പോയി
പീലി നീര്‍ത്തും മയിലുമൊത്തു കേളിയാടന്‍ പോയി അത്തപ്പൂവേ ..
(അത്തപ്പൂവേ)

മുറ്റത്തെ മുക്കുറ്റിപ്പൂവേ ഇത്തറനാളെങ്ങു പോയി
മുറ്റത്തെ മുക്കുറ്റിപ്പൂവേ ഇത്തറനാളെങ്ങു പോയി
നാടുകാണിച്ചുരം കേറിക്കടന്നു നീ നാടു കാണാന്‍ പോയോ
നാടുകാണിച്ചുരം കേറിക്കടന്നു നീ നാടു കാണാന്‍ പോയോ
നീലഗിരി മേലെ പാല പൂത്ത കാലം
ചോട് വയ്ക്കും തോഴരൊത്തു പാടിയാടാന്‍ പോയോ അത്തപ്പൂവേ
(അത്തപ്പൂവേ)അത്തപ്പൂവേ ചിത്തിരപ്പൂവേ ഇത്ര നാള്‍ ഇത്ര നാള്‍ എങ്ങു പോയി ...ഓ...
അത്തപ്പൂവേ ചിത്തിരപ്പൂവേ ഇത്ര നാള്‍ ഇത്ര നാള്‍ എങ്ങു പോയി
പുരളിമലക്കോവിലില്‍ പൂജ ചെയ്യാന്‍ പോയോ
വയനാടന്‍ കാവുകളില്‍ കളമെഴുതാന്‍ പോയോ അത്തപ്പൂവേ ..
(അത്തപ്പൂവേ)

ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരെ ചിറ്റുമലയുടെ ചാരെ
ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരെ ചിറ്റുമലയുടെ ചാരെ
കൊയ്ത്തും മെതിയും നടക്കുന്ന കാലത്ത് പുത്തരിയുണ്ണാന്‍ പോയി
കൊയ്ത്തും മെതിയും നടക്കുന്ന കാലത്ത് പുത്തരിയുണ്ണാന്‍ പോയി
തെന്മല തന്‍ മേലെ തേന്‍ കുടിക്കാന്‍ പോയി
പീലി നീര്‍ത്തും മയിലുമൊത്തു കേളിയാടന്‍ പോയി അത്തപ്പൂവേ ..
(അത്തപ്പൂവേ)

മുറ്റത്തെ മുക്കുറ്റിപ്പൂവേ ഇത്തറനാളെങ്ങു പോയി
മുറ്റത്തെ മുക്കുറ്റിപ്പൂവേ ഇത്തറനാളെങ്ങു പോയി
നാടുകാണിച്ചുരം കേറിക്കടന്നു നീ നാടു കാണാന്‍ പോയോ
നാടുകാണിച്ചുരം കേറിക്കടന്നു നീ നാടു കാണാന്‍ പോയോ
നീലഗിരി മേലെ പാല പൂത്ത കാലം
ചോട് വയ്ക്കും തോഴരൊത്തു പാടിയാടാന്‍ പോയോ അത്തപ്പൂവേ
(അത്തപ്പൂവേ)
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts