ജാവോ മത് തും
സ്വാതി തിരുനാള്‍ - സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍
Javo Mat Thum (Complete Works of Swathi Thirunal)
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം NA
സംഗീതംപാരമ്പരാഗതം (സ്വാതി തിരുനാൾ)
ഗാനരചനപാരമ്പരാഗതം (സ്വാതി തിരുനാൾ)
ഗായകര്‍ലഭ്യമല്ല
രാഗംകാപ്പി
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts