ധിത്ത തത്തരികിട തോം (കൈതപ്പൂങ്കറ്റെ) (വെക്കേഷന്‍ )
This page was generated on June 16, 2024, 1:00 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1990
സംഗീതംരവീന്ദ്രൻ
ഗാനരചനയൂസഫലി കേച്ചേരി
ഗായകര്‍എം ജി ശ്രീകുമാർ
രാഗംകല്യാണി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:43:08.

ധിത്താംകിട തരികിട തോം കമോൺ
ധിത്താംകിട തരികിട തോം ധിത്താം കിട തരികിട തോം
ലല്ലലാലാലാ ലാലാലാലാ ലല്ലലാലാലാ ലാലാലാലാ

കൈതപൂങ്കാറ്റേ നീയീണം മൂളീ വാ
ഞാൻ പാടും പാട്ടിന്നൊരു താൾം കൊണ്ടു വാ
തേനൊഴുകും സ്വരധാരകൾ നീ ചൊരിയൂ
അമൃതവുമായ്
അരികിലോടി വാ ലഹരി ചൂടി വാ
(കൈതപ്പൂങ്കാറ്റേ...)

സനിപനിസരിഗാരി സനിപനിസരിഗാരി
ഗാ ഗാ ഗാ ഗാ
ഗരിരി രിസസ സനിനി നിപപ പമഗരിനി
ഗരിരി രിസസ സനിനി നിപപ പമഗരിനി
സരിഗമ സരിഗമ
സരിഗപനി സരിഗപനി
സരിഗപനി സരിഗപനി
സരിഗപധാ സരിഗപധാ
ധധപ സരിസ ധധപ സരിസ
ധധപ സരിസ ധധപ സരിസ
പാഴ്മുളം തണ്ടിൻ ചേതനയായ് നീ പാലല തീർക്കും നിമിഷങ്ങളിൽ (2)
ഒരു ലയമായ് നിൻ ആത്മാവിലലിയാൻ ഓമൽക്കിനാവേ നീയണയൂ
(കൈതപ്പൂങ്കാറ്റേ...)

സനിസപ മപസനി സനിധപ മഗരിസനി (2)
കുങ്കുമസന്ധ്യാ മേഘങ്ങളണിയാൻ നിൻ കവിളിണയിൽ വിരുന്നു വന്നു (2)
മനസിജ ശരമോ മധു മഞ്ജരിയോ
മലർച്ചൊടിയിതളിൽ തപസ്സിരുന്നു
(കൈതപ്പൂങ്കാറ്റേ...)malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts