കാളീ ഓം കാളീ (അഗ്രജന്‍ )
This page was generated on April 17, 2024, 2:26 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1995
സംഗീതംജി ദേവരാജന്‍
ഗാനരചനപരമ്പരാഗതം (നാടോടി)
ഗായകര്‍പി ജയചന്ദ്രൻ ,പി മാധുരി ,സി ഒ ആന്റോ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:49:06.

ഹൊ ഹൊ ഹൊ ഹൊ
ഹൊ ഹൊ ഹൊ ഹയ്യാ
ധും ധും ധും ധും ധും ധും താ
കാളീ ഓം കാളീ കാളീ ഭദ്രകാളീ

കരിങ്കാളീ രക്തേശ്വരി മലങ്കരിങ്കാളീ
കരിങ്കാളീ രക്തേശ്വരി ശക്തിക്കരിങ്കാളീ
കരിങ്കാളീ രക്തേശ്വരി മുക്തിക്കരിങ്കാളീ
ദോഷമായ ദോഷമെല്ലാം
പാപമായ പാപമെല്ലാം
പിണി തീര്‍‌ത്തൊഴിക്ക മായേ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക...

ഓംകാളി മാകാളി കാടാമ്പുഴദേവീ
ഓംകാളി മാകാളി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍‌ ദേവീ
ഓംകാളി മാകാളി ചേര്‍‌ത്തലയിലെ ദേവീ
ഓംകാളി മാകാളി ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ
ശാര്‍ക്കരയിലെ ദേവീ, ആറ്റുകാലിലെ ദേവീ
രക്ഷിക്ക! രക്ഷിക്ക! രക്ഷിക്ക! (കരിങ്കാളി)

കരുമ്പു കൂവളമടുമ്പു വേപ്പൊടു ക ഖ ഗ ഘ ങ
കുറുമ്പുകുമ്പിളുമരയാലിന്‍ തൊലി ച ഛ ജ ഝ ഞ
ഇരുമ്പു തട്ടാതെടുത്തു വെന്തിതു ട ഠ ഡ ഢ ണ
ഞരമ്പു കോച്ചിനു സേവ കഴിക്കുക ത ഥ ദ ധ ന
ഉയര്‍‌ന്നു പാറി നിലം ഭവിയ്ക്ക പ ഫ ബ ഭ മ

വേലമ്മ രേവമ്മ ദേവമ്മ...
രുദ്രമ്മ ജഗദമ്മ മാരിയമ്മ...
കാടെല്ലാം നാടെല്ലാം കാത്തരുളും കനകമ്മ
എങ്കളെയും കാത്തരുളുക കണ്ണമ്മ

വിളിച്ചാല്‍ വിളിതരും ഭഗവതിയേ
നമിച്ചാല്‍ ഗുണം തരും മന്ദിരമൂര്‍‌ത്തേ
പിണിതീര്‍ത്തൊഴിക്ക ദുര്‍‌ഗ്ഗേ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക
കാളീ, കാളിയെന്റെ പേയും
നീലീ, നീലിയെന്റെ പേയും
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക മാരീ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക
പക്ഷിദോഷം പറവദോഷം
നിണദോഷം കാലദോഷം
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക ചണ്ഡീ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക
മൊഴിദോഷം കര്‍മ്മദോഷം
കണ്‍ദോഷം നാവുദോഷം
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക ഭദ്രേ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക

ശാപദോഷം ജന്മദോഷം
ശത്രുദോഷം ബ്രഹ്മദോഷം
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക ചണ്ഡീ
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക
സര്‍പ്പദോഷം തോലുദോഷം
തീണ്ടാദോഷം ദോഷമെല്ലാം
പിണി തീര്‍ത്തൊഴിക്ക അമ്മേ
പിണി തീര്‍‌ത്തൊഴിക്ക

കരിങ്കാളി രക്തേശ്വരി മലങ്കരിങ്കാളി
മലങ്കരിങ്കാളി... മലങ്കരിങ്കാളി...

malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts