സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേസുല്‍ത്താന്‍[F] (ആമിന ടെയ്‌ലേഴ്‌സ് )
This page was generated on June 6, 2020, 2:39 am PDT
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1991
സംഗീതംരഘുകുമാർ
ഗാനരചനകൈതപ്രം
ഗായകര്‍കെ എസ് ചിത്ര ,കോറസ്‌
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍അശോകന്‍ ,പാർവ്വതി ,ഫിലോമിന
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: May 21 2017 05:42:06.

തനതിന്ത താനേ നന്ന തന്തിന്നാനോ
തനതിന്ത താനേ നന്ന തന്തിന്നാനോ
തനതിന്ത താനേ നന്ന തന്തിന്നാനോ
തനതിന്ത താനേ നന്ന തന്തിന്നാനോ

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
ചെല്ല പുതു മാരന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചു൦ കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചു൦ കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
ചെല്ല പുതു മാരന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ

പുന്നാര മണിയറയില്‍ മുല്ലപ്പൂ മഞ്ചമൊരുങ്ങി
അത്തറണി മെത്തകളില്‍ നീരാളം മിനുമിനുങ്ങി
പുന്നാര മണിയറയില്‍ മുല്ലപ്പൂ മഞ്ചമൊരുങ്ങി
അത്തറണി മെത്തകളില്‍ നീരാളം മിനുമിനുങ്ങി
പനിനീര്‍ മണമുലഞ്ഞു മട്ടിപ്പാല്‍ പുകയൊഴുകി
പനിനീര്‍ മണമുലഞ്ഞു മട്ടിപ്പാല്‍ പുകയൊഴുകി
പൊന്നൊളി പൂമെയ്യും ഇക്കിളി കൊഞ്ചലുമായ്
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചും കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചും കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
ചെല്ല പുതു മാരന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ

കിലുകിലെ കളി പറയും തരിവളയണിയേണം
ആലില അണിയരയില്‍ ഒട്യാണം അണിയേണം
കിലുകിലെ കളി പറയും തരിവളയണിയേണം
ആലില അണിയരയില്‍ ഒട്യാണം അണിയേണം
ഖല്‍ബിലെ മീനാരങ്ങള്‍ മിന്നാരം തൂകുമ്പോള്‍
ഖല്‍ബിലെ മീനാരങ്ങള്‍ മിന്നാരം തൂകുമ്പോള്‍
പാറുന്നു കണ്ണുകള്‍ അഞ്ചുന്ന മട്ടുകളില്‍
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചും കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
മഹറിന്‍ മൊഞ്ചും കാട്ടി മണിത്താലി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ
ധഫ്ഫിന്മേല്‍ തത്തരികിട തിത്തരികിട
കൊട്ടും കുഴലും പാട്ടും കേട്ടെ

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
ചെല്ല പുതു മാരന്‍ വന്നെ പുതുക്ക പെണ്ണെ
പുതുക്ക പെണ്ണെ പുതുക്ക പെണ്ണെmalayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts