റോഡിന്റെ വിരിമാറിൽ (പൊന്നില്‍ കുളിച്ച രാത്രി )
This page was generated on December 7, 2021, 2:27 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1979
സംഗീതംഎ ടി ഉമ്മര്‍
ഗാനരചനയൂസഫലി കേച്ചേരി
ഗായകര്‍കെ ജെ യേശുദാസ്
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: September 01 2020 17:04:32.
റോഡിന്റെ വിരിമാറിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയ്‌ക്ക്
പൂമെത്ത വിരിയ്‌ക്കണ കല്ല് അത്
ചുമന്നു നടക്കണ ചിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ
കവിളിൽ മാരിവില്ല്
(റോഡിന്റെ...)

കത്തിപ്പൊളിച്ചാലും പൊട്ടിത്തെറിയ്‌ക്കാത്ത കുട്ടിക്കരിങ്കല്ലുപോലെ
ആഹാ കുട്ടിക്കരിങ്കല്ലുപോലെ ഡായ്ഹോയ് ഡായ്ഹോയ് ഡായ്ഹോയ് ഡായ്ഹോയ്
കത്തിപ്പൊളിച്ചാലും പൊട്ടിത്തെറിയ്‌ക്കാത്ത കുട്ടിക്കരിങ്കല്ലുപോലെ
തൊഴിലാളിയെ കണ്ടാൽ കരിമുഖം കാണിയ്‌ക്കും മുതലാളിമാരുടെ മനസ്സ്
നല്ല മുതലാളിമാരുടെ മനസ്സ് നല്ല മുതലാളിമാരുടെ മനസ്സ്
(റോഡിന്റെ...)

കന്നിനിലാവത്ത് കാറ്റിൽ കുണുങ്ങുന്ന കസ്തൂരിപ്പൂമുല്ലപോലെ
ആഹാ കസ്തൂരിപ്പൂമുല്ലപോലെ ആ ആ ആ ആഹായ്
കന്നിനിലാവത്ത് കാറ്റിൽ കുണുങ്ങുന്ന കസ്തൂരിപ്പൂമുല്ലപോലെ
കിലുംകിലും വളയിട്ട് ചുമടേന്തി നടക്കണ കല്ലാണീ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ്
നല്ല കല്ലാണീ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് നല്ല കല്ലാണീ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ്

റോഡിന്റെ വിരിമാറിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയ്‌ക്ക്
പൂമെത്ത വിരിയ്‌ക്കണ കല്ല് അത്
ചുമന്നു നടക്കണ ചിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ
കവിളിൽ മാരിവില്ല് ആഹാ കവിളിൽ മാരിവില്ല്
(റോഡിന്റെ...)
ആഹാ കവിളിൽ മാരിവില്ല്...


malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts