കാട്ടിയക്കാരന്‍ (കുട്ടിസ്രാങ്ക് )
This page was generated on April 10, 2020, 4:25 am PDT
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2009
സംഗീതംഐസ്സക്‌ തോമസ്‌ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി
ഗാനരചനപാരമ്പരാഗതം (ഫോക്ക്)
ഗായകര്‍ഒ യു ബഷീര്‍
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 06:53:45.

കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ കഥയുരൈപ്പേൻ
കട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ കഥയുരൈപ്പേൻ

പാരിലെന്നെ കറക്കീ ഓശനത്താലിണക്കി
പാരിലെന്നെ കറക്കീ ഓശനത്താലിണക്കി
തറയിൽ അവൾ കള്ളപ്പുരുഷനുടൻകൂടി
ഉരുണ്ടനടക്കിറ വാർത്തയറിഞ്ഞൂനാൻ

കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ കഥയുരൈപ്പേൻ
കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ..

പാരിപെരിയവയറും പടർന്ത മീസൈ
പദവിക്കണയ നരയും പടർന്ത മീസൈ
പാരിലെൻ പൊണ്ടാട്ടിയെ പാർത്താലേ ബരും പകരം
പരിഹാസിയെൻ‌ഡു..

കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ കഥയുരൈപ്പേൻ
കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ..

കിടതക താം കിടതക തത്തരി താം തക തരിതാം
തകരിതാം തക തോം ത്തരി താംതക തത്തരി
തകതിമി തകതലാം തന്തരിതാം
തിണ്ണക തിമ്രിത തൈ..

കാട്ടിയക്കാരൻ നാനൈ..
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts