ഓം കാളി (ആന വളര്‍ത്തിയ വാനമ്പാടി )
This page was generated on April 10, 2020, 2:10 am PDT
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1960
സംഗീതംബ്രദര്‍ ലക്ഷ്മണന്‍
ഗാനരചനതിരുനയിനാർകുറിച്ചി മാധവൻ നായർ
ഗായകര്‍പി ബി ശ്രീനിവാസ് ,ജമുനാ റാണി
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 06:58:19.

ഓം മഹാകാളി...
ആ..
ഓടോടിവാ ശങ്കരി...
ഓ...
ഭയങ്കരി...
ആ..
നിരന്തരി...
ആ..
പരമേശ്വരി...

ഓ...
അ അ ആ....
ജില്‍ജില്‍ജുംബാ (3) ജും
ജുംബാ ജില്‍ജികു് (3) ജും
ജില്‍ജില്‍ജുംബാ (3) ജും
ജുംബാ ജില്‍ജികു് (3) ജും

കൂട്ടിലുള്ളതു് മാറ്റിയല്ലോ കുരുവി രണ്ടു്
കുരുവി രണ്ടും മിഴിക്കണിപ്പോള്‍ നമ്മെ കണ്ടു്
നാട്ടിലുള്ള വമ്പരെന്നു വീമ്പനടിച്ചു്
ഇപ്പോള്‍ കാട്ടിലുള്ള കള്ളന്‍ മുമ്പേ കരണമടിച്ചു്
ഓ...
(കൂട്ടിലുള്ളതു് )
ഹോയു്
ധെയ്യാരക്കടി ധീംധിമി ധിമിധിമി ആട്ടം ആടി
താളമിട്ടു് മേളം കൊട്ടി പാട്ടും പാടി
(ദെയ്യാരക്കടി)

ഹോയു്
ഓ...
പുലിക്കു മുന്നില്‍ പൂച്ച വന്‍പു കാട്ടുമോ
ഓ...
പെരുമലയ്ക്കുമുന്നിലെയെലിയും ഏറ്റു് നില്‍ക്കുമോ
ഓ...
പുലിക്കു മുന്നില്‍ പൂച്ച വന്‍പു കാട്ടുമോ
പെരുമലയ്ക്കുമുന്നിലെയെലിയും ഏറ്റു് നില്‍ക്കുമോ
മടച്ചിടാം ഒടിച്ചിടാം വിരട്ടിയോടിയ്ക്കാം
എലിക്കു വന്ന പേരെയെല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടിടാം
ഹോയു്
കൂട്ടിലുള്ളതു് മാറ്റിയല്ലോ കുരുവി രണ്ടു്
കുരുവി രണ്ടും മിഴിക്കണിപ്പോള്‍ നമ്മെ കണ്ടു്

ധെയ്യാരക്കര ധീംധിമി ധിമിധിമി ആട്ടം ആടി
താളമിട്ടു് മേളം കൊട്ടി പാട്ടും പാടി
(ഹൊയ്യാനക്കര)

ഹരഹരഹരഹര (2) തെയ്യം, ദേ കത്തി
അറിയോര്‍ക്കെല്ലാം പേരുകലര്‍ത്തിച്ചൊല്ലണമേ ബുദ്ധി
തകതകതകതക (2) കര്‍മ്മദേവതേ ശക്തി
അലിവിന്നായി ചെയ്തിടേണമേ അന്തരംഗഭക്തി
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts