രാപ്പൂവിനും (ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ )
This page was generated on August 25, 2019, 8:31 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2011
സംഗീതംരതീഷ് വേഗ
ഗാനരചനഅനൂപ് മേനോൻ
ഗായകര്‍നവീന്‍ അയ്യര്‍ ,ബാലു തങ്കച്ചൻ ,അജിത്ത് ,തുളസി യതീന്ദ്രൻ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:55:29.
 
രാപ്പൂവിനും നിൻ നാണം വന്നുവോ
ചെന്തീക്കനൽ നിൻ ചുണ്ടിൽ ചേർന്നുവോ
എത്താത്തൊരേതോ കൊമ്പിന്റെ മേലേ
കളിയാടും സ്വപ്നങ്ങളും
രാക്കൊമ്പുമല്ല നേരിൽ മടങ്ങുന്ന നാടൻ തിങ്കളോ
വെണ്ണിലാവിൻ വെണ്ണ തോൽക്കും
നിന്റെയോമൽ മെയ്യിലോ
(രാപ്പൂവിനും...)

രാക്കൊമ്പുമല്ല നേരിൽ മടങ്ങുന്ന നാടൻ തിങ്കളോ
വെണ്ണിലാവിൻ വെണ്ണ തോൽക്കും
നിന്റെയോമൽ മെയ്യിലോ

സാസസ ഗ രിരിരി സസസ നിനി ധനിസ ധനിസ ധനിസ
രിരിരിരി സാസസ നിനിനി ധപ മപധ മപധ മപധ
സരിസഗ രിസ സരിസമ മപ സരിസമപ
സരിസ സാനിധപമ ഗരിസ സനി സരിസഗ
സരിസ സാനിധപ മഗരിസ സനി
നിധപ നിധപമഗ....
നഗുമോ മുഗനലേ നീനാജാലീ തെലിസീ
നഗുമോ ഓ മുഗനലേ നീനാജാലീ തെലിസീ
നഗുമോ......
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts