പൂവിതളായ് ഞാൻ (തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ )
This page was generated on June 13, 2024, 1:01 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2016
സംഗീതംവിദ്യാസാഗര്‍
ഗാനരചനറഫീഖ് അഹമ്മദ്
ഗായകര്‍അഭിരാമി അജയ്‌
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍മമ്മൂട്ടി
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: October 02 2016 10:01:33.

പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ....
താവക പാദം തേടി
പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ....
താവക പാദം തേടി...
തേനൊലിവുകൾ കാവൽ നിൽക്കുമീ
പാത തന്നിലേകാന്തം.....
നീ വരുന്നപോൽ കാറ്റനങ്ങവേ
വന്നുനോക്കി ഞാൻ വെറുതെ....
എൻ കിനാവിലെ...ദിവ്യഗാനമേ....

ദേവദൂതർ പാടും...ആലയങ്ങൾ കാണാൻ
ആശയോടെ ഞങ്ങൾ...കാത്തിടുന്നു ദേവാ....

പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ....
താവക പാദം തേടി...

മൂകമാകുമെൻ മോഹമാകെ നിൻ
ആജ്ഞയാലെ സ്വരം നേടും...
ആ മുഖാംബുജം കാൺകവേ ഇരുൾ-
നീങ്ങി നീ കാഴ്ചയാകും...
ഇടയൻ നീ എന്നിലായ് കനിവാർന്ന കൈകളാൽ
ഹരിതാർദ്രസാനുവിൽ വഴികാട്ടണേ....

പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ....
താവക പാദം തേടി...

നീ നടന്നിടൂ എൻ ഹൃദന്തമാം സാഗരോപരി ദേവാ...
നീ വരും വഴി കൈക്കുടന്നയിൽ ദാഹനീരായിടാം ഞാൻ
ആ ദിവ്യ വീഥിയിൽ...അവിരാമമങ്ങനെ
മെഴുകിന്റെ നാളമായ് എരിയേണമേ...

പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ....
താവക പാദം തേടി...

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts