രാധികാ കൃഷ്ണാ (മോഹിനിയാട്ടം )
This page was generated on April 20, 2024, 10:28 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1976
സംഗീതംജി ദേവരാജന്‍
ഗാനരചനപരമ്പരാഗതം (ജയദേവർ)
ഗായകര്‍മണ്ണൂര്‍ രാജകുമാരനുണ്ണി
രാഗംദര്‍ബാരി കാനഡ
അഭിനേതാക്കള്‍അടൂര്‍ ഭാസി ,ലക്ഷ്മി
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:01:04.

രാധികാ......കൃഷ്ണാ......കൃഷ്ണാ.......
രാധികാ കൃഷ്ണാ രാധികാ
തവ വിരഹേ കേശവാ
സരസ മസൃണമപി മലയജപങ്കം
പശ്യതി വിഷമിവ വപുഷിസശങ്കം
രാധികാ കൃഷ്ണാ രാധികാ......

ശ്വസിത പവനമനുപമ പരിണാഹം
മദന ദഹനമിവ വസതി സദാഹം
ദിശി ദിശി കിരതി സജല കണ ജാലം
ദിശി ദിശി കിരതി സജല കണ ജാലം
നയന നളിനമിവ വിഗളിത നാളം
രാധികാ കൃഷ്ണാ രാധികാ......

നയനവിഷയമപി കിസലയ തല്പം
കലയതി വിഹിത ഹുതാശന കല്പം
ത്യജതി ന പാണിതലേന കപോലം
ത്യജതി ന പാണിതലേന കപോലം
ബാലശശിനമിവ സായമലോലം.....

രാധികാ കൃഷ്ണാ രാധികാ
തവ വിരഹേ കേശവാ
സരസ മസൃണമപി മലയജപങ്കം
പശ്യതി വിഷമിവ വപുഷിസശങ്കം
രാധികാ കൃഷ്ണാ രാധികാ.....
കൃഷ്ണാ രാധികാ..... 
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts