തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി (എന്റെ മോഹങ്ങള്‍ പൂവണിഞ്ഞു )
This page was generated on February 23, 2020, 7:11 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1982
സംഗീതംവി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
ഗാനരചനബിച്ചു തിരുമല
ഗായകര്‍എസ് ജാനകി
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:06:28.

ആ...ആ....ആ.....
തംബുരു.... താനെ ശ്രുതി മീട്ടി...
ഗമരിസ നിസധനി പധമപ രിഗമാ
എൻ തങ്കക്കിനാവിൻ മണിയറയിൽ
തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി
എൻ തങ്കക്കിനാവിൻ മണിയറയിൽ
താളലയങ്ങൾ പീലി വിടർത്തിയെൻ
സങ്കൽപത്തിൻ നന്തുണിയിൽ....
മണിത്തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി...

പൂജിച്ച വീണയിൽ പൂവുകൾ വിടരാൻ
വ്രതവും ധ്യാനവും നോറ്റൊരു കാലം
ഗന്ധർവ്വ കിന്നരി ജനിനാദവുമായ്‌
വസന്തമാ വഴി വന്നു
അന്നെന്റെ മൗനം എന്നോടു മന്ത്രിച്ചു
എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു
തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി.....

ആലില ദീപങ്ങൾ ആരതി ഉഴിയും
അനുഭൂതികളുടെ അമ്പലനടയിൽ
അർദ്ധനാരീശ്വര പ്രതിമയുണർന്നു
അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിടർന്നു
ഇന്നെന്റെ ഹൃദയം ധന്യാസി പാടുന്നു...
അതിനു താളമിടാൻ മനസ്സൊരു
മൃദംഗമായിടുന്നു

തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി
എൻ തങ്കക്കിനാവിൻ മണിയറയിൽ
താളലയങ്ങൾ പീലി വിടർത്തിയെൻ
സങ്കൽപത്തിൻ നന്തുണിയിൽ....
മണിത്തംബുരു താനെ ശ്രുതി മീട്ടി
എൻ തങ്കക്കിനാവിൻ മണിയറയിൽ......
 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts