മാന്യമഹാജനങ്ങളേ (മാന്യമഹാജനങ്ങളേ )
This page was generated on September 22, 2021, 6:05 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1985
സംഗീതംശ്യാം
ഗാനരചനപൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍
ഗായകര്‍പി ജയചന്ദ്രൻ ,സി ഒ ആന്റോ ,ഉണ്ണി മേനോന്‍
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:06:59.

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ മാന്യമഹാജനങ്ങളേ
ആഴികൾ പോലെ വീചിയുണർത്തും ജനങ്ങളേ
കാറ്റല പോലെ വീശിയടിക്കും ജനങ്ങളേ
ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്താൻ ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു മാറ്റാൻ
വോട്ടു തരൂ വോട്ടു തരൂ ഞങ്ങൾക്കോട്ടു തരൂ
(മാന്യമഹാജനങ്ങളേ...)

നൂറു പൂവുകൾ കരളിൽ വിടർത്തിയ സഖാക്കളേ
സഖാക്കളേ ..
നൂറു ചിന്തകൾ പൊന്നായ് മാറ്റിയ സഖാക്കളേ
സഖാക്കളേ ....
ഇവിടെ പുതിയ പ്രഭാതം കാണാൻ രക്തം ചിന്തുക നമ്മൾ
വോട്ടു തരൂ വോട്ടു തരൂ ഞങ്ങൾക്കോട്ടു തരൂ
(മാന്യമഹാജനങ്ങളേ...)

പത്തിരി ചുട്ടു നിരത്തി നമ്മളു പട്ടിണീ പോക്കും നാട്ടീന്ന്
മുക്കിനു മുക്കിനു ജില്ലകൾ തീർത്ത് മൊഞ്ചു വളർത്തും നാട്ടീന്ന് (2)
വോട്ടു തരൂ വോട്ടു തരൂ ഞങ്ങൾക്കോട്ടു തരൂ

ഓന്തു തിന്തകത്തോം തോം പാർട്ടി തിന്തകത്തോം
വോട്ട് തിന്തകത്തോം തോം ഭരണം തിന്തകത്തോം
തിന്തക തിന്തകത്തോം ഓന്ത് തിന്തക തിന്തകത്തോം
തിന്തക തിന്തകത്തോം ഓന്ത് തിന്തക തിന്തകത്തോം
ഹോയ് തിന്തക തിന്തകത്തോം നമുടെ പാർട്ടി തിന്തകത്തോം
തിന്തക തിന്തകത്തോം നമുടെ പാർട്ടി തിന്തകത്തോം
വോട്ട് തിന്തകത്തോം നമ്മുടെ ഭരണം തിന്തകത്തോം
വോട്ട് തിന്തകത്തോം നമ്മുടെ ഭരണം തിന്തകത്തോം
ഓന്തു പാർട്ടി വോട്ടു ഭരണം എല്ലാം തിന്തകത്തോം
ഓന്തു പാർട്ടി വോട്ടു ഭരണം തകിട തിന്തകത്തോം

അരി വേണം തുണി വേണം തല ചായ്ക്കാനിടം വേണം (2)
അല്ലലും തല്ലലും കൊല്ലലും മാറ്റാൻ
അഴിമതിയക്രമം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നു നാട്ടാരേ
വോട്ടു തരൂ വോട്ടു തരൂ ഞങ്ങൾക്കോട്ടു തരൂ
(മാന്യമഹാജനങ്ങളേ...)
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts