കിസ് ലഹേം (രണ്ടാം ഭാവം )
This page was generated on June 12, 2024, 7:13 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2001
സംഗീതംവിദ്യാസാഗര്‍
ഗാനരചനഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
ഗായകര്‍ഹരിഹരന്‍
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:39:29.കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
ജാനേ കിസ് ക്ഷൺ കി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
ജാനേ കിസ് ക്ഷൺ കി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
ദേഖേ ജോ ഹമേ ഹം കുച്ച് ഭി നഹി
ദേഖേ ജോ ഹമേ ഹം കുച്ച് ഭി നഹി
സംജോ തോ ചമന്‍ കി ഫൂല്‍ ഹേ ഹം

കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
ജാനേ കിസ് ക്ഷൺ കി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം

കേസ ബച്പന്‍ കേസി മമ്ത
ക്യാ മാ കി ലോരി ഹോതി ഹേ

കേസ ബച്പന്‍ കേസി മമ്ത
ക്യാ മാ കി ലോരി ഹോതി ഹേ
ലോരി മാ കി ലോരി
ലോരി...
കേസ ബച്പന്‍ കേസി മമ്ത
ക്യാ മാ കി ലോരി ഹോതി ഹേ

ജോ നീന്ദ് അധൂരി രെഹ് ജായെ
ഫുട്പാതോന്‍ പേ പൂരി ഹോതി ഹേ
ജോ കോയി ടീക് ന കര്‍ പായേ
ക്യാ വക്ത് കി ഏസി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
jജോ കോയി ടീക് ന കര്‍ പായേ
ക്യാ വക്ത് കി ഏസി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം


കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
ജാനേ കിസ് ക്ഷൺ കി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം

ഹോട്ടല്‍ മെ ബര്തന്‍ ദോന ഹേ
സട്കൊന്‍ സെ കാഗസ് ചുന്ന ഹേ
ഹോട്ടല്‍ മെ ബര്തന്‍ ദോന ഹേ
സട്കൊന്‍ സെ കാഗസ് ചുന്ന ഹേ
നഹി കോയി അപ്ന ഇസ് ദുനിയ മെ
ജോ കര്‍ണാ ഹേ ഖുദ് കര്‍ണാ ഹേ
സോചോഗെ അഗര്‍ ഹം ഖുഷ്ബൂ ഹേ
വര്ണ പേരോണ്‍ കി ധൂല്‍ ഹേ ഹം
സോചോഗെ അഗര്‍ ഹം ഖുഷ്ബൂ ഹേ
വര്ണ പേരോണ്‍ കി ധൂല്‍ ഹേ ഹം

കിസ് ലംഹെ കി ഹം ഗല്‍തി ഹേ
ജാനേ കിസ് ക്ഷൺ കി ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
ഭൂല്‍ ഹേ ഹം
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts